zirsigari

برای فرهنگ حقیقت عزیز

برای فرهنگ حقیقت عزیز

کاش می توانستم در این روزها کنارت باشم…!

شرمگینم و دستانم می ترسد شماره ها را بگیرد و صدای چشمانت را گوش کند…!

در خود می لرزم و در خیالم ضجه می زنم که شاید تسکینت دهد…!

خسته باش تا چشم شوم

خون گریم و

تو آرام گیری…!

مراسم یاد بود والدین فرهنگ حقیقت

سه شنبه ۱۵ مرداد ماه-مسجد حجه ابن الحسن

سهروردی شمالی-میدان پالیزی

حسين محسني ...  اهواز شهر بی نفس اهواز شهر بی نفس  برقص Dream