zirsigari

شاعران دوایی ۲

شاعران دوایی 2

می دویدم،در کوچه های پابرهنه،بدنبال کویری که دستی داشته باشد،آه که در تاریکی سیگار غمزده ام،مرا فروخت.همه عمر خواب بودم.بیا اینجای دنیای یک چشم، بایستیم و بشاشیم…!

حسين محسني ...  اهواز شهر بی نفس اهواز شهر بی نفس  برقص Dream